IntegritetspolicyIntegritetspolicy Älvsborgs Assistans 969788-4402


Om oss
Älvsborgs Assistans är ett företag i västra götaland, detta är vår hemsida och här kan du hitta information om oss som ägare samt företaget Älvsborgs Assistans samt ansöka om att bli kund hos oss eller logga in i vårt externa schemaprogram AIAI. Du kan även chatta med oss via messenger.com direkt från vår sida.


Hur får vi in dina personuppgifter?
När du ingår i ett avtal med Älvsborgs Assistans godkänner du att vi behandlar de personuppgifter du lämnar. Vi får också personuppgifter från dig till exempel när du skickar e-post till oss, när du fyller i uppgifter på blanketter som vi administrerar eller när du registrerar uppgifter i det schemasystem vi använder för bland annat tidrapportering.


Ibland händer det också att Älvsborgs Assistans får personuppgifter från andra källor än dig själv.
Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, Försäkringskassan, någon annan myndighet eller annan offentlig källa. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att uppfylla vår del av de avtal som vi har med dig samt våra skyldigheter som regleras av lagstiftning.
Exempel på uppgifter som vi lagrar kan vara: Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer, kontonummer och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


Vem har tillgång till dina personuppgifter och finns behörighetsstyrning?

Enligt LSS gäller tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utgångspunkten är att endast medarbetare som har behov av tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan ta del av dem.


Älvsborgs Assistans kommer inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till myndigheter. Om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till utlämnande av personuppgifter kan ett utlämnande ske till t.ex. närstående.
Behandlingen av personuppgifter sker huvudsakligen i schemasystemet AIAI och lönesystemet Crona lön.


Information om cookies
En cookie (“kaka”) är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Analysverktyg för webbstatistik


Älvsborgs Assistans använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och lagras av Google på servrar i USA.


Denna information används i syfte att presentera besökstatistik, statistik över det mest lästa innehållet m m. Älvsborgs Assistans använder denna information för att utveckla och förbättra innehåll, navigering och struktur på sajten. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.


Marknadsföring
Älvsborgs Assistans använder cookies för analys och displayannonser på Facebook och Google i syfte att leverera för dig relevant innehåll på dessa plattformar.


Kundservice
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via e-post, vår chattfunktion och sociala medier. Dessa uppgifter sparas i högst 12 månader innan de raderas.


Vill du inte tillåta användning av cookies?
Du kan själv förhindra att cookies lagras på din dator genom att välja vissa inställningar i din webbläsare. Här kan du läsa om hur du gör på Kommunikationsmyndighetens (PTS) webbplats.

Källa: Datainspektionen


Övrigt
Av LSS följer att du har rätt att hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om dig. Kontakta ansvarig verksamhetschef om du vill ta del av din
journal.


Enligt GDPR har du rätt att på begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som
Älvsborgs Assistans behandlar och hur detta sker. Du har också rätt att begära rättelse, radering, återkalla eventuella samtycken, göra invändningar och rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen).


Personuppgiftsansvarig/kontaktperson
Älvsborgs Assistans 969788-4402
E-post: personuppgifter@alvsborgs-assistans.se
Matthias Carlen 070-9104137